Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grófka16230 SGWaAP
0.248kňažná7822 SGWaAP
0.289kontesa1317 SGWaAP
0.314šľachtičná2839 SGWaAP
0.355dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.382cisárovná8046 SGWaAP
0.397gróf58759 SGWaAP
0.430arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.431Gertrúda3095 SGWaAP
0.441barónka5422 SGWaAP
0.472baronesa601 SGWaAP
0.475Eržika1837 SGWaAP
0.478barón20078 SGWaAP
0.481chovanica1147 SGWaAP
0.484Žofia12422 SGWaAP
0.486Mária_Antoinetta1745 SGWaAP
0.491urodzená2769 SGWaAP
0.491panovníčka5963 SGWaAP
0.501Hermína2461 SGWaAP
0.502cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.508aristokratka1003 SGWaAP
0.511madame8685 SGWaAP
0.516Gizela4469 SGWaAP
0.524Izabela9387 SGWaAP
0.525veľkomožná437 SGWaAP
0.527Antoinetta1094 SGWaAP
0.529nemanželská_dcéra681 SGWaAP
0.539abatiša541 SGWaAP
0.540Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.542Margaréta9635 SGWaAP
0.543vojvodkyňa10632 SGWaAP
0.550Matilda7365 SGWaAP
0.552Amália4143 SGWaAP
0.556grófska1269 SGWaAP