Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grófka16230 SGWaAP
0.248kňažná7822 SGWaAP
0.289kontesa1317 SGWaAP
0.314šľachtičná2839 SGWaAP
0.355dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.382cisárovná8046 SGWaAP
0.397gróf58759 SGWaAP
0.430arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.431Gertrúda3095 SGWaAP
0.441barónka5422 SGWaAP
0.472baronesa601 SGWaAP
0.475Eržika1837 SGWaAP
0.478barón20078 SGWaAP
0.481chovanica1147 SGWaAP
0.484Žofia12422 SGWaAP
0.486Mária_Antoinetta1745 SGWaAP
0.491urodzená2769 SGWaAP
0.491panovníčka5963 SGWaAP
0.501Hermína2461 SGWaAP
0.502cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP