Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gróf58759 SGWaAP
0.210barón20078 SGWaAP
0.321šľachtic27207 SGWaAP
0.344arciknieža1160 SGWaAP
0.354Žigmund10064 SGWaAP
0.370palatín7542 SGWaAP
0.381arcivojvoda2732 SGWaAP
0.397vojvoda28122 SGWaAP
0.397grófka16230 SGWaAP
0.406uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.412ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.423uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.430prepošt3157 SGWaAP
0.431esterházy2008 SGWaAP
0.433kastelán4573 SGWaAP
0.435grófsky1848 SGWaAP
0.440kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.451lotrinský1372 SGWaAP
0.453knieža54086 SGWaAP
0.461Leopold14916 SGWaAP
0.463Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.464veľkostatkár2399 SGWaAP
0.465statkár4923 SGWaAP
0.467podžupan3090 SGWaAP
0.472uhorský26642 SGWaAP
0.473Esterházy4024 SGWaAP
0.474cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.474šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.474Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.475Lotrinský1052 SGWaAP
0.475habsburský3387 SGWaAP