Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gróf58759 SGWaAP
0.210barón20078 SGWaAP
0.321šľachtic27207 SGWaAP
0.344arciknieža1160 SGWaAP
0.354Žigmund10064 SGWaAP
0.370palatín7542 SGWaAP
0.381arcivojvoda2732 SGWaAP
0.397vojvoda28122 SGWaAP
0.397grófka16230 SGWaAP
0.406uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.412ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.423uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.430prepošt3157 SGWaAP
0.431esterházy2008 SGWaAP
0.433kastelán4573 SGWaAP