Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000grémium7279 SGWaAP
0.513politické_grémium1370 SGWaAP
0.514kolégium24783 SGWaAP
0.532Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.537poradné926 SGWaAP
0.555zasadanie51971 SGWaAP
0.571predsedníctvo85983 SGWaAP
0.591byro1335 SGWaAP
0.596konzílium2026 SGWaAP
0.600plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.601prezídium22710 SGWaAP
0.613plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.617poradná4465 SGWaAP
0.617zasadať23809 SGWaAP
0.617plénum37577 SGWaAP
0.618výbor390776 SGWaAP
0.622zasadnutie250309 SGWaAP
0.629mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.635Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.636poradný_orgán11401 SGWaAP
0.641mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.642predseda1053539 SGWaAP
0.642jednomyseľné1673 SGWaAP
0.642koordinačný_výbor2117 SGWaAP