Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.251rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.311farský_kostol21935 SGWaAP
0.371katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.374gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.387cerkev2004 SGWaAP
0.401kostol513213 SGWaAP
0.404kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.404Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.405evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.420rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.426farský_Kostol1119 SGWaAP
0.427kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.428drevený_kostolík5367 SGWaAP
0.435cerkov1745 SGWaAP
0.445kostolík33513 SGWaAP