Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.269rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.352gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.354Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.356gréckokatolík7094 SGWaAP
0.374gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.377pravoslávny20874 SGWaAP
0.396gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.400bazilián963 SGWaAP
0.406prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.409gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.444katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.444redemptorista9879 SGWaAP
0.445Gojdič8059 SGWaAP
0.457gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.457byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.460vladyka13293 SGWaAP
0.463Ján_Babjak7996 SGWaAP
0.466evanjelický22834 SGWaAP
0.474vladyka_Milan4636 SGWaAP