Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.405arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.437Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.440prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.449prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.452gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.465apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.466gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.469biskupstvo11888 SGWaAP
0.480exarchát1045 SGWaAP
0.484Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.496arcibiskupský5204 SGWaAP
0.497gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.517gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.517gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.547Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.558sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.560Ľubomír_Petrík2363 SGWaAP
0.567eparchiálny637 SGWaAP
0.569gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.569evanjelické_kolégium980 SGWaAP
0.572košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.575Pravoslávny960 SGWaAP
0.575apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.577eparchia6373 SGWaAP
0.578bazilián963 SGWaAP
0.578Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.581Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.582nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.584Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.584Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.586gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.587rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.588Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.591vikariát1379 SGWaAP
0.595východný_dištrikt1458 SGWaAP
0.595banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.595katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.596kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.600košická_eparchia1196 SGWaAP
0.603eparchiálna828 SGWaAP
0.603prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.604Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.605pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP