Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.121Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.314pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP
0.351prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.376Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.401Pravoslávny_bohoslovecká435 SGWaAP
0.432gréckokatolícky_kňazský630 SGWaAP
0.454FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.464Bohoslovecký494 SGWaAP
0.470FF_PU1792 SGWaAP
0.473Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.486teologický_inštitút1987 SGWaAP
0.493bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.495Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.495FF_KU1769 SGWaAP
0.503Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.507Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.507KU17682 SGWaAP
0.515pedagogická_fakulta17018 SGWaAP