Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.243rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.340farnosť130250 SGWaAP
0.364Farnosť3154 SGWaAP
0.393prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.406gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.409gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.410eparchia6373 SGWaAP
0.412gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.427Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.435košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.444košická_eparchia1196 SGWaAP
0.457Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.465gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.471redemptorista9879 SGWaAP
0.473katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.475Košický_eparchia848 SGWaAP
0.479nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.482Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.488Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.493banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP