Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.254Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.303gréckokatolík7094 SGWaAP
0.329Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.364pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.375gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.396gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.416prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.436Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.437pravoslávna10215 SGWaAP
0.448rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.464eparchia6373 SGWaAP
0.479byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.485pravoslávie4171 SGWaAP
0.486exarchát1045 SGWaAP
0.487katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.493gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.493bazilián963 SGWaAP
0.496gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.501evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.509prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.511gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.512pravoslávny20874 SGWaAP
0.513rímskokatolícka6333 SGWaAP