Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.234Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.329rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.352gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.355pravoslávna10215 SGWaAP
0.375gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.386gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.412gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.422Pravoslávny960 SGWaAP
0.427prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.432gréckokatolík7094 SGWaAP
0.460byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.465Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.467eparchia6373 SGWaAP
0.468gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.481pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.481košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.482evanjelická21060 SGWaAP
0.489Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.490rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.493kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.497gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.500Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP