Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gréčtina11122 SGWaAP
0.200latinčina20825 SGWaAP
0.218hebrejčina7344 SGWaAP
0.393sanskrit2343 SGWaAP
0.398latinský26843 SGWaAP
0.398aramejčina1223 SGWaAP
0.416sanskrt1195 SGWaAP
0.421latinské10065 SGWaAP
0.422arabčina6203 SGWaAP
0.422po_grécky2850 SGWaAP
0.434hebrejský6979 SGWaAP
0.463japončina5031 SGWaAP
0.463perzština940 SGWaAP
0.464turečtina1828 SGWaAP
0.479hebrejské3555 SGWaAP
0.496taliančina14487 SGWaAP
0.513čínština7408 SGWaAP
0.521hebrejská3643 SGWaAP
0.522doslovný_preklad3995 SGWaAP
0.525francúzština30297 SGWaAP
0.530švédčina1701 SGWaAP
0.533nórčina1226 SGWaAP
0.535po_latinsky5995 SGWaAP
0.544portugalčina3410 SGWaAP