Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gotika7106 SGWaAP
0.233barok14167 SGWaAP
0.365neskorá_gotika711 SGWaAP
0.378renesancia23847 SGWaAP
0.380klasicizmus6827 SGWaAP
0.382gotická15454 SGWaAP
0.389renesančná12915 SGWaAP
0.402secesia4345 SGWaAP
0.408baroková19284 SGWaAP
0.417gotické4343 SGWaAP
0.434renesančné3530 SGWaAP
0.442barokové4415 SGWaAP
0.442rokoko1955 SGWaAP
0.447románsky_sloh874 SGWaAP
0.463románske1879 SGWaAP
0.464gotický20835 SGWaAP
0.474románska5229 SGWaAP
0.479renesančný14425 SGWaAP
0.505romantizmus12850 SGWaAP
0.508sakrálna_architektúra1809 SGWaAP
0.509rokoková1520 SGWaAP
0.510klasicistická4264 SGWaAP
0.510gotický_sloh1212 SGWaAP
0.515barokový19738 SGWaAP