Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gotický20835 SGWaAP
0.239neskorogotický2364 SGWaAP
0.269barokový19738 SGWaAP
0.279gotická15454 SGWaAP
0.283renesančný14425 SGWaAP
0.292ranogotický1143 SGWaAP
0.308klasicistický4275 SGWaAP
0.350neskororománsky586 SGWaAP
0.354renesančná12915 SGWaAP
0.355románsky7960 SGWaAP
0.361gotický_sloh1212 SGWaAP
0.362rokokový1848 SGWaAP
0.382baroková19284 SGWaAP
0.383neskorobarokový1475 SGWaAP
0.387neskorogotická1344 SGWaAP
0.396klasicistická4264 SGWaAP
0.398románska5229 SGWaAP
0.399novogotický654 SGWaAP
0.405románsky_sloh874 SGWaAP
0.411gotické4343 SGWaAP