Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000goralský2356 SGWaAP
0.322goralská3726 SGWaAP
0.335Goralský740 SGWaAP
0.440goral4387 SGWaAP
0.447ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.464rázovitý1395 SGWaAP
0.474kroj41430 SGWaAP
0.483podpoliansky1043 SGWaAP
0.490folklórny24758 SGWaAP
0.513kokavský541 SGWaAP
0.518terchovský2879 SGWaAP
0.518krojovaný1188 SGWaAP
0.536krojový439 SGWaAP
0.543folklór56181 SGWaAP
0.554čičmiansky837 SGWaAP
0.554zbojnícky3049 SGWaAP
0.558valaský492 SGWaAP
0.558gajdoš3206 SGWaAP
0.578Goral2044 SGWaAP
0.578valašská2268 SGWaAP
0.579zázrivský765 SGWaAP