Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000goralské_nárečie859 SGWaAP
0.348nárečie29324 SGWaAP
0.358východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.413nárečová2373 SGWaAP
0.478nárečový3045 SGWaAP
0.502hláskoslovie708 SGWaAP
0.525stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.528fonologický761 SGWaAP
0.529nárečové1574 SGWaAP
0.540šarišské_nárečie576 SGWaAP
0.565západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.569východoslovanský433 SGWaAP
0.572praslovanský676 SGWaAP
0.574západoslovanský604 SGWaAP
0.579praslovančina499 SGWaAP
0.587rusínske3599 SGWaAP
0.592fonéma2296 SGWaAP
0.600fonologická995 SGWaAP
0.600dialektológia1165 SGWaAP
0.605hláskový458 SGWaAP
0.605cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.609lexika6098 SGWaAP
0.619lexikálny3698 SGWaAP