Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000golanská_výšina1602 SGWaAP
0.131Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.344južný_Libanon1068 SGWaAP
0.427pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.442Pásmo_Gaza1835 SGWaAP
0.464západný_breh9884 SGWaAP
0.469Libanon22686 SGWaAP
0.481Gaza17209 SGWaAP
0.481Palestína21170 SGWaAP
0.482Sýria97981 SGWaAP
0.483okupované_územie3801 SGWaAP
0.492Irak125153 SGWaAP
0.518palestínske11007 SGWaAP
0.534izraelská_armáda6550 SGWaAP
0.540Jordánsko14105 SGWaAP
0.542okupovaný2951 SGWaAP
0.558Afganistan75880 SGWaAP
0.558Izrael201945 SGWaAP
0.559južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.559palestínska_autonómia830 SGWaAP
0.560Sinaj5746 SGWaAP
0.569Jemen11879 SGWaAP
0.570Abcházsko5568 SGWaAP
0.576libanonské1605 SGWaAP
0.580okupované3688 SGWaAP
0.581iracká21617 SGWaAP
0.583Hamas15318 SGWaAP
0.583bezletová_zóna2225 SGWaAP
0.583palestínska_samospráva3631 SGWaAP
0.584hnutie_Hamas2695 SGWaAP
0.584Kurd11927 SGWaAP
0.584kurdská4625 SGWaAP
0.589Líbya33086 SGWaAP