Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnozeologický486 SGWaAP
0.289epistemologický525 SGWaAP
0.322noetický500 SGWaAP
0.393ontologický1966 SGWaAP
0.412metafyzický3257 SGWaAP
0.413fenomenologický465 SGWaAP
0.416svetonázorový1242 SGWaAP
0.418dialektický1881 SGWaAP
0.448gnozeológia462 SGWaAP
0.450kategoriálny491 SGWaAP
0.451noetika568 SGWaAP
0.456axiologický571 SGWaAP
0.457gnozeologická480 SGWaAP
0.476pozitivistický563 SGWaAP
0.477dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.477filozofický23675 SGWaAP
0.483racionalistický771 SGWaAP
0.489nadosobný537 SGWaAP
0.490metodologický5721 SGWaAP
0.492apriórny671 SGWaAP
0.494monizmus538 SGWaAP
0.496transcendentálny1283 SGWaAP
0.498fenomenologická852 SGWaAP