Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnozeologická480 SGWaAP
0.320noetická490 SGWaAP
0.342epistemologická453 SGWaAP
0.363axiologická542 SGWaAP
0.367ontologická2011 SGWaAP
0.457gnozeologický486 SGWaAP
0.460semiotická747 SGWaAP
0.472noetika568 SGWaAP
0.486antropologická2797 SGWaAP
0.486hermeneutická446 SGWaAP
0.487metafyzická3950 SGWaAP
0.491gnozeológia462 SGWaAP
0.495metodologická3939 SGWaAP
0.499epistemologický525 SGWaAP
0.499axiológia427 SGWaAP
0.502noetický500 SGWaAP
0.505pojmová1980 SGWaAP
0.506explanácia585 SGWaAP
0.511fenomenologická852 SGWaAP
0.511dialektické768 SGWaAP
0.515antinómia544 SGWaAP
0.515ontologické573 SGWaAP