Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnozeológia462 SGWaAP
0.330epistemológia1151 SGWaAP
0.434noetika568 SGWaAP
0.436axiológia427 SGWaAP
0.439epistemologický525 SGWaAP
0.448gnozeologický486 SGWaAP
0.450dialektika4899 SGWaAP
0.451metafyzika7150 SGWaAP
0.462dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.466ontológia3082 SGWaAP
0.473explanácia585 SGWaAP
0.478fenomenologická852 SGWaAP
0.482fenomenológia2209 SGWaAP
0.488semiotika1639 SGWaAP
0.488aristotelovská815 SGWaAP
0.491gnozeologická480 SGWaAP
0.517hermeneutická446 SGWaAP
0.520hermeneutika1755 SGWaAP
0.522dialektická2001 SGWaAP
0.525pozitivistická722 SGWaAP
0.526epistemologická453 SGWaAP
0.533evolučná_biológia655 SGWaAP
0.535evolucionizmus659 SGWaAP
0.536kategoriálny491 SGWaAP
0.536racionalistická730 SGWaAP