Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnostik1389 SGWaAP
0.342gnosticizmus1181 SGWaAP
0.399gnostický1126 SGWaAP
0.420gnóza1400 SGWaAP
0.421polyteizmus902 SGWaAP
0.425mystik5625 SGWaAP
0.435gnostická892 SGWaAP
0.448gnostické583 SGWaAP
0.448monoteizmus1881 SGWaAP
0.453manicheizmus421 SGWaAP
0.458racionalista1259 SGWaAP
0.464materialista3595 SGWaAP
0.464panteizmus873 SGWaAP
0.474deizmus428 SGWaAP
0.480platonizmus451 SGWaAP
0.485okultista1413 SGWaAP
0.487stoik1654 SGWaAP
0.494judaizmus11119 SGWaAP
0.495pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.495heretik5263 SGWaAP
0.502sofista1216 SGWaAP
0.502heréza5062 SGWaAP
0.506sektár1994 SGWaAP
0.508hinduizmus5848 SGWaAP
0.510spiritualizmus458 SGWaAP
0.511scholastik692 SGWaAP
0.513kresťanstvo112019 SGWaAP
0.517teizmus1329 SGWaAP
0.519pohanstvo5012 SGWaAP
0.520charizmatik1201 SGWaAP
0.521apokryf1533 SGWaAP
0.521New_Aga2145 SGWaAP
0.523ateista41462 SGWaAP
0.525ezoterizmus442 SGWaAP
0.526arianizmus654 SGWaAP
0.527arián898 SGWaAP
0.528judaista527 SGWaAP
0.532budhizmus11611 SGWaAP
0.538metafyzik421 SGWaAP
0.539osvietenec2494 SGWaAP