Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnostické583 SGWaAP
0.376gnostický1126 SGWaAP
0.386gnostická892 SGWaAP
0.394gnóza1400 SGWaAP
0.434gnosticizmus1181 SGWaAP
0.448gnostik1389 SGWaAP
0.480ezoterické1661 SGWaAP
0.493novozákonné722 SGWaAP
0.519novozákonný1634 SGWaAP
0.520pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.521manicheizmus421 SGWaAP
0.533kresťanské38118 SGWaAP
0.537platonizmus451 SGWaAP
0.540Aristotelovo703 SGWaAP
0.541biblické12886 SGWaAP
0.544apokryf1533 SGWaAP
0.559dogmatické1377 SGWaAP
0.561mesiášske913 SGWaAP
0.567novozákonná1052 SGWaAP
0.571Platónovo500 SGWaAP