Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnostická892 SGWaAP
0.359gnóza1400 SGWaAP
0.379gnosticizmus1181 SGWaAP
0.386gnostické583 SGWaAP
0.405gnostický1126 SGWaAP
0.435gnostik1389 SGWaAP
0.495racionalistická730 SGWaAP
0.502scholastická825 SGWaAP
0.503spiritualizmus458 SGWaAP
0.505dogmatická2399 SGWaAP
0.513platónska544 SGWaAP
0.514New_Aga2145 SGWaAP
0.519ezoterizmus442 SGWaAP
0.520manicheizmus421 SGWaAP
0.522aristotelovská815 SGWaAP
0.525ezoterická5953 SGWaAP
0.526okultná3127 SGWaAP
0.527pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.529monoteizmus1881 SGWaAP
0.530kozmogónia425 SGWaAP