Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnosticizmus1181 SGWaAP
0.288gnóza1400 SGWaAP
0.342gnostik1389 SGWaAP
0.353panteizmus873 SGWaAP
0.369monoteizmus1881 SGWaAP
0.369manicheizmus421 SGWaAP
0.379gnostická892 SGWaAP
0.382polyteizmus902 SGWaAP
0.393judaizmus11119 SGWaAP
0.395platonizmus451 SGWaAP
0.403gnostický1126 SGWaAP
0.403pohanstvo5012 SGWaAP
0.406mysticizmus2351 SGWaAP
0.418ezoterizmus442 SGWaAP
0.422New_Aga2145 SGWaAP
0.424synkretizmus1711 SGWaAP
0.426spiritualizmus458 SGWaAP
0.429agnosticizmus1002 SGWaAP
0.434gnostické583 SGWaAP
0.436teizmus1329 SGWaAP
0.441hinduizmus5848 SGWaAP
0.442katolicizmus10809 SGWaAP
0.448kresťanstvo112019 SGWaAP