Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gnóza1400 SGWaAP
0.288gnosticizmus1181 SGWaAP
0.359gnostická892 SGWaAP
0.394gnostické583 SGWaAP
0.412gnostický1126 SGWaAP
0.420gnostik1389 SGWaAP
0.429metafyzika7150 SGWaAP
0.451monoteizmus1881 SGWaAP
0.454ezoterizmus442 SGWaAP
0.464ezoterické1661 SGWaAP
0.465panteizmus873 SGWaAP
0.475duchovnosť8561 SGWaAP
0.484platonizmus451 SGWaAP
0.488hermeneutika1755 SGWaAP
0.490mystika10291 SGWaAP
0.495transcendentálna2050 SGWaAP
0.496eschatológia938 SGWaAP
0.496pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.497aristotelovská815 SGWaAP