Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000globalizmus815 SGWaAP
0.403liberalizmus19638 SGWaAP
0.418imperializmus6287 SGWaAP
0.436fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.467kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.470kapitalizmus65672 SGWaAP
0.473sionizmus4004 SGWaAP
0.475nacionalizmus26046 SGWaAP
0.477totalitarizmus2624 SGWaAP
0.484neokolonializmus512 SGWaAP
0.492kolektivizmus1831 SGWaAP
0.500izolacionizmus1027 SGWaAP
0.501globalizácia36583 SGWaAP
0.505etatizmus1393 SGWaAP
0.506anarchizmus1903 SGWaAP
0.509relativizmus5097 SGWaAP
0.511individualizmus8799 SGWaAP
0.513sekularizmus3288 SGWaAP
0.513konzervativizmus7677 SGWaAP
0.517militarizmus1490 SGWaAP
0.518amerikanizácia895 SGWaAP
0.520antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.522plutokracia553 SGWaAP
0.522utopizmus451 SGWaAP
0.522ideológia68602 SGWaAP
0.523liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.526marxizmus13099 SGWaAP
0.528morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.528boľševizmus3476 SGWaAP
0.528internacionalizmus2044 SGWaAP
0.531konzumizmus1740 SGWaAP
0.534nihilizmus3239 SGWaAP
0.538náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.542antikomunizmus1458 SGWaAP
0.544globalistická486 SGWaAP
0.545radikalizmus4674 SGWaAP