Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000globalizmus815 SGWaAP
0.403liberalizmus19638 SGWaAP
0.418imperializmus6287 SGWaAP
0.436fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.467kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.470kapitalizmus65672 SGWaAP
0.473sionizmus4004 SGWaAP
0.475nacionalizmus26046 SGWaAP
0.477totalitarizmus2624 SGWaAP
0.484neokolonializmus512 SGWaAP
0.492kolektivizmus1831 SGWaAP
0.500izolacionizmus1027 SGWaAP
0.501globalizácia36583 SGWaAP
0.505etatizmus1393 SGWaAP
0.506anarchizmus1903 SGWaAP
0.509relativizmus5097 SGWaAP
0.511individualizmus8799 SGWaAP