Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000globalizačný2266 SGWaAP
0.286globalizácia36583 SGWaAP
0.432globalizačná784 SGWaAP
0.505globalizovaný3806 SGWaAP
0.525globalizovaná1490 SGWaAP
0.529civilizačný8979 SGWaAP
0.556integračný12211 SGWaAP
0.573europeizácia736 SGWaAP
0.578globalizmus815 SGWaAP
0.585internacionalizácia4543 SGWaAP
0.595emancipačný1154 SGWaAP
0.598amerikanizácia895 SGWaAP
0.608geopolitický6545 SGWaAP
0.613globálny80189 SGWaAP
0.621ekonomický281269 SGWaAP
0.622inštitucionálny9550 SGWaAP
0.622dejinný6632 SGWaAP
0.623nadnárodný11337 SGWaAP
0.628sekularizácia3910 SGWaAP