Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000globalizácia36583 SGWaAP
0.286globalizačný2266 SGWaAP
0.450globalizovaný3806 SGWaAP
0.459globalizačná784 SGWaAP
0.477globalizovaná1490 SGWaAP
0.501globalizmus815 SGWaAP
0.529internacionalizácia4543 SGWaAP
0.540sekularizácia3910 SGWaAP
0.551Globalizácia809 SGWaAP
0.552globálna98230 SGWaAP
0.554amerikanizácia895 SGWaAP
0.556kapitalizmus65672 SGWaAP
0.567industrializácia5929 SGWaAP
0.571europeizácia736 SGWaAP
0.577globálny80189 SGWaAP
0.578trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.584kolonializmus3058 SGWaAP
0.596urbanizácia5204 SGWaAP
0.599technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.605neokolonializmus512 SGWaAP