Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000globalistická486 SGWaAP
0.451sionistická2063 SGWaAP
0.457etatistická420 SGWaAP
0.461plutokracia553 SGWaAP
0.473svetovládna416 SGWaAP
0.476ľavičiarska483 SGWaAP
0.529ideologická17229 SGWaAP
0.534militaristická594 SGWaAP
0.535elitárska777 SGWaAP
0.544globalizmus815 SGWaAP
0.545imperialistická2821 SGWaAP
0.548oligarchia6822 SGWaAP
0.558veľkokapitál675 SGWaAP
0.572mocenská17357 SGWaAP
0.573vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.575antikomunistická987 SGWaAP