Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000glasnosť1022 SGWaAP
0.204perestrojka3683 SGWaAP
0.514Gorbačov7854 SGWaAP
0.533zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.551kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.552obrodný_proces1904 SGWaAP
0.569demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.572demokratizácia9510 SGWaAP
0.574diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.575sovietske_impérium953 SGWaAP
0.575demokratizačná954 SGWaAP
0.576Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.586komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.593októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.606totalita30502 SGWaAP
0.611Pražský_jar3653 SGWaAP
0.632komunistická80095 SGWaAP