Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gitaristka1569 SGWaAP
0.234pesničkárka2120 SGWaAP
0.241huslistka3262 SGWaAP
0.256skladateľka4649 SGWaAP
0.272hudobníčka5387 SGWaAP
0.282flautistka902 SGWaAP
0.287basgitaristka552 SGWaAP
0.300speváčka145347 SGWaAP
0.301klaviristka4215 SGWaAP
0.327muzikantka643 SGWaAP
0.341violončelistka693 SGWaAP
0.343bubeníčka577 SGWaAP
0.359textárka1553 SGWaAP
0.399sopranistka4971 SGWaAP
0.438operná_speváčka3068 SGWaAP
0.439harfistka551 SGWaAP
0.444rocková_kapela6899 SGWaAP
0.450mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.453virtuózka626 SGWaAP