Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gibraltársky432 SGWaAP
0.483prieliv6709 SGWaAP
0.507Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.539guinejský642 SGWaAP
0.558lamanšský_prieliv790 SGWaAP
0.569atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.572Lamanšský_prieliv677 SGWaAP
0.591Egejský_more1739 SGWaAP
0.593stredozemné_more19625 SGWaAP
0.604atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.621Atlantik17125 SGWaAP
0.624La_Manche2578 SGWaAP
0.626prieplav4045 SGWaAP
0.629pobrežie107140 SGWaAP