Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gestorstvo654 SGWaAP
0.307gescia6085 SGWaAP
0.537gestor6525 SGWaAP
0.559gestorovať427 SGWaAP
0.559záštita61351 SGWaAP
0.605patronát13624 SGWaAP
0.627metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.637poverené2704 SGWaAP
0.641rezortné3911 SGWaAP
0.674metodické8569 SGWaAP
0.678sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.678kompetenčne764 SGWaAP
0.680odborný_garant9910 SGWaAP
0.681metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.689kuratela3024 SGWaAP
0.695riešiteľské435 SGWaAP
0.695poradný_orgán11401 SGWaAP
0.707Štátny_pedagogický3767 SGWaAP