Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.415ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.450gestorský454 SGWaAP
0.557výbor390776 SGWaAP
0.557Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.559Výbor25031 SGWaAP
0.580parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.588Výbor_NR2924 SGWaAP
0.591mandátový2721 SGWaAP
0.621spravodajca31790 SGWaAP
0.627snemovňa16650 SGWaAP
0.635Parlament6689 SGWaAP
0.641NR_SR150980 SGWaAP
0.642podvýbor1519 SGWaAP
0.649prerokovať43152 SGWaAP
0.650komisia854487 SGWaAP
0.650nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.651prerokovaný7340 SGWaAP
0.651Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.654opätovné_prerokovanie2634 SGWaAP
0.655Komisia26703 SGWaAP