Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gestorovať427 SGWaAP
0.559gestorstvo654 SGWaAP
0.561gestor6525 SGWaAP
0.580gescia6085 SGWaAP
0.631metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.654centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.661riešiteľské435 SGWaAP
0.665kompetenčne764 SGWaAP
0.667lektorovať1243 SGWaAP
0.669súdne_inžinierstvo494 SGWaAP
0.674odborný_garant9910 SGWaAP
0.680metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.681administrovať1928 SGWaAP
0.683geoveda414 SGWaAP
0.687krajinné_plánovanie696 SGWaAP
0.689gestorský454 SGWaAP
0.689zastrešovať29150 SGWaAP
0.689spoluriešiteľ1802 SGWaAP
0.693prierezový1919 SGWaAP