Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gestor6525 SGWaAP
0.406odborný_garant9910 SGWaAP
0.469garant28597 SGWaAP
0.494gescia6085 SGWaAP
0.525koordinátor52905 SGWaAP
0.537gestorstvo654 SGWaAP
0.561gestorovať427 SGWaAP
0.580poverené2704 SGWaAP
0.595SR1589613 SGWaAP
0.604Sekcia10929 SGWaAP
0.605Ministerstvo4265 SGWaAP
0.607Odbor4760 SGWaAP
0.609ministerstvo1062673 SGWaAP
0.615sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.623metodik5130 SGWaAP
0.626MŽP15883 SGWaAP
0.631štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.631splnomocnenec32876 SGWaAP
0.634MDPT5617 SGWaAP
0.634poradný_orgán11401 SGWaAP
0.641MPSVR7957 SGWaAP
0.643rezortná5079 SGWaAP
0.644spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.645Riadiaci3138 SGWaAP
0.646poverený51088 SGWaAP
0.655rezortné3911 SGWaAP
0.655štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.656metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.658vedúci139633 SGWaAP
0.658MH18106 SGWaAP
0.660ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.662centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.662Vedúci3015 SGWaAP
0.662implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.664spoluriešiteľ1802 SGWaAP
0.665Sekretariát2446 SGWaAP