Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gestor6525 SGWaAP
0.406odborný_garant9910 SGWaAP
0.469garant28597 SGWaAP
0.494gescia6085 SGWaAP
0.525koordinátor52905 SGWaAP
0.537gestorstvo654 SGWaAP
0.561gestorovať427 SGWaAP
0.580poverené2704 SGWaAP
0.595SR1589613 SGWaAP
0.604Sekcia10929 SGWaAP
0.605Ministerstvo4265 SGWaAP
0.607Odbor4760 SGWaAP
0.609ministerstvo1062673 SGWaAP
0.615sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.623metodik5130 SGWaAP
0.626MŽP15883 SGWaAP
0.631štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.631splnomocnenec32876 SGWaAP