Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gescia6085 SGWaAP
0.307gestorstvo654 SGWaAP
0.494gestor6525 SGWaAP
0.500záštita61351 SGWaAP
0.563patronát13624 SGWaAP
0.580gestorovať427 SGWaAP
0.583kuratela3024 SGWaAP
0.611poverené2704 SGWaAP
0.618ministerstvo1062673 SGWaAP
0.619kompetenčne764 SGWaAP
0.643zastrešovať29150 SGWaAP
0.645rezortná5079 SGWaAP
0.646odborný_garant9910 SGWaAP
0.651sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.651rezortné3911 SGWaAP
0.652Sekcia10929 SGWaAP
0.654SR1589613 SGWaAP
0.668rámec1723197 SGWaAP
0.671taktovka30963 SGWaAP
0.673egida667 SGWaAP
0.674poradný_orgán11401 SGWaAP
0.682pôsobnosť96320 SGWaAP
0.682Ministerstvo4265 SGWaAP
0.683metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.686implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.689generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.699organizačne18822 SGWaAP
0.700Regionálny7835 SGWaAP
0.700štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.702metodické8569 SGWaAP
0.702Odbor4760 SGWaAP
0.703Štátny_pedagogický3767 SGWaAP
0.703ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.703metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.704koordinovať37222 SGWaAP
0.707spoluorganizovať4183 SGWaAP
0.710garant28597 SGWaAP
0.719MPSVR7957 SGWaAP
0.721školstvo364434 SGWaAP
0.722pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.723informatizácia22830 SGWaAP