Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gescia6085 SGWaAP
0.307gestorstvo654 SGWaAP
0.494gestor6525 SGWaAP
0.500záštita61351 SGWaAP
0.563patronát13624 SGWaAP
0.580gestorovať427 SGWaAP
0.583kuratela3024 SGWaAP
0.611poverené2704 SGWaAP
0.618ministerstvo1062673 SGWaAP
0.619kompetenčne764 SGWaAP
0.643zastrešovať29150 SGWaAP
0.645rezortná5079 SGWaAP
0.646odborný_garant9910 SGWaAP
0.651sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.651rezortné3911 SGWaAP
0.652Sekcia10929 SGWaAP
0.654SR1589613 SGWaAP
0.668rámec1723197 SGWaAP
0.671taktovka30963 SGWaAP
0.673egida667 SGWaAP
0.674poradný_orgán11401 SGWaAP