Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germanizácia545 SGWaAP
0.474slovakizácia416 SGWaAP
0.496maďarizácia6848 SGWaAP
0.565národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.569maďarizačná666 SGWaAP
0.574absolutizmus2712 SGWaAP
0.578kristianizácia688 SGWaAP
0.580polabský512 SGWaAP
0.584federalizácia2617 SGWaAP
0.590protireformácia1975 SGWaAP
0.591franské659 SGWaAP
0.595maďarizačný1044 SGWaAP
0.597cárizmus577 SGWaAP
0.603habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.607Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.609christianizácia851 SGWaAP
0.619habsburské824 SGWaAP
0.620centralizmus2591 SGWaAP