Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germanistika1675 SGWaAP
0.244anglistika757 SGWaAP
0.282romanistika590 SGWaAP
0.290amerikanistika844 SGWaAP
0.320filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.350slovanská_filológia669 SGWaAP
0.351slavistika3157 SGWaAP
0.353filológia2807 SGWaAP
0.363FF_UK4571 SGWaAP
0.363kulturológia2741 SGWaAP
0.368Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.381pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.397rusistika792 SGWaAP
0.404Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.405FF_UKF2037 SGWaAP
0.409slovakistika2677 SGWaAP
0.436tlmočníctvo2270 SGWaAP
0.439FF_UCM821 SGWaAP
0.447FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.454katedra_anglistika457 SGWaAP