Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.290Germán7099 SGWaAP
0.381kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.410germánsky4997 SGWaAP
0.418Hun6073 SGWaAP
0.435franská_ríša1389 SGWaAP
0.439Franský_ríša989 SGWaAP