Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germánsky4997 SGWaAP
0.321Germán7099 SGWaAP
0.374keltský6859 SGWaAP
0.393germánske1615 SGWaAP
0.394slovanský43645 SGWaAP
0.398germánska2851 SGWaAP
0.402indoeurópsky2234 SGWaAP
0.410germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.425avarský872 SGWaAP
0.450galský1099 SGWaAP
0.477gótsky473 SGWaAP
0.481staroslovenský939 SGWaAP
0.484etruský680 SGWaAP
0.492staroslovanský1193 SGWaAP
0.506Árijec756 SGWaAP