Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germánske1615 SGWaAP
0.295keltské3377 SGWaAP
0.301slovanské13717 SGWaAP
0.393germánsky4997 SGWaAP
0.418veľkomoravské2959 SGWaAP
0.447avarské577 SGWaAP
0.449staroslovenské485 SGWaAP
0.450pohanské3021 SGWaAP
0.461staroslovanské777 SGWaAP
0.462Germán7099 SGWaAP
0.484germánska2851 SGWaAP
0.490neolitické680 SGWaAP
0.520novoveké770 SGWaAP
0.525slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.530germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.531byzantské2108 SGWaAP
0.543staroegyptské403 SGWaAP
0.545predhistorické557 SGWaAP
0.547staroslovenský939 SGWaAP
0.550raný_stredovek2183 SGWaAP
0.550románske1879 SGWaAP
0.554keltský6859 SGWaAP
0.554predkresťanské782 SGWaAP
0.558avarský872 SGWaAP
0.561včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.561Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.564Kelt12343 SGWaAP
0.566kniežacie672 SGWaAP
0.572veľkomoravský3483 SGWaAP
0.574franské659 SGWaAP
0.575indoeurópsky2234 SGWaAP
0.576veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.578avarská912 SGWaAP
0.579žiarový_hrob787 SGWaAP