Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000germánska2851 SGWaAP
0.398germánsky4997 SGWaAP
0.403slovanská26906 SGWaAP
0.450keltská5418 SGWaAP
0.470pohanská7442 SGWaAP
0.472Germán7099 SGWaAP
0.484germánske1615 SGWaAP
0.504indoeurópska805 SGWaAP
0.515árijská784 SGWaAP
0.533rímska45656 SGWaAP
0.535avarská912 SGWaAP
0.540etruská754 SGWaAP
0.554stredoveká35919 SGWaAP
0.554predhistorická864 SGWaAP
0.555franská1070 SGWaAP
0.556predkresťanská1046 SGWaAP
0.559byzantská8014 SGWaAP
0.561Árijec756 SGWaAP
0.565indoeurópsky2234 SGWaAP
0.570keltský6859 SGWaAP
0.574staroslovanská966 SGWaAP