Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gerilová557 SGWaAP
0.325gerila1246 SGWaAP
0.471militantná5149 SGWaAP
0.472milícia10343 SGWaAP
0.473polovojenská3590 SGWaAP
0.474protivládna1132 SGWaAP
0.502oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.505teroristická31271 SGWaAP
0.507mudžahíd411 SGWaAP
0.507polovojenský724 SGWaAP
0.524ozbrojená22783 SGWaAP