Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gerila1246 SGWaAP
0.314milícia10343 SGWaAP
0.325gerilová557 SGWaAP
0.429polovojenská3590 SGWaAP
0.433vzbúrenec7513 SGWaAP
0.436oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.447povstalec36219 SGWaAP
0.447militantná5149 SGWaAP
0.455junta2637 SGWaAP
0.459polovojenský724 SGWaAP
0.464ozbrojená22783 SGWaAP
0.464Taliban20851 SGWaAP
0.476povstalecká8322 SGWaAP
0.478UCK2833 SGWaAP
0.487chunta1359 SGWaAP
0.487teroristická31271 SGWaAP
0.494drogový_kartel2265 SGWaAP