Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000geopolitické3715 SGWaAP
0.437geopolitická7982 SGWaAP
0.476geopolitický6545 SGWaAP
0.553fundamentálne1510 SGWaAP
0.554makroekonomické2699 SGWaAP
0.555politické122191 SGWaAP
0.563geopolitika2798 SGWaAP
0.569geopoliticky908 SGWaAP
0.582zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.585vnútropolitické1132 SGWaAP
0.588ekonomické81358 SGWaAP
0.596globálne25364 SGWaAP
0.599veľmocenské450 SGWaAP
0.600menové2898 SGWaAP
0.606mocenské5133 SGWaAP
0.628inflačné3369 SGWaAP
0.639geografické9246 SGWaAP
0.640civilizačné1812 SGWaAP
0.658Putinovo2266 SGWaAP
0.660etnické7005 SGWaAP
0.663zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.669ideologické6710 SGWaAP
0.670euroatlantický1051 SGWaAP